---

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Toiminta-ajatuksena on luoda jäsenille monipuolisella toiminnalla olosuhteet laadukkaaseen terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan.

Tavoitteena on, että Oulun Talviuimarit tunnetaan talviuinnin monipuolisena osaajana, terveyttä ja hyvinvointia edistävänä seurana sekä laadukkaiden tapahtumien järjestäjänä. Yhdistyksen tavoitteena on lisätä oululaisten innostusta kokeilla ja harrastaa talviuintia sekä edistää talviuinnin positiivisten vaikutusten merkitystä. Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Ladun jäsenyhdistyksenä edistää kaikenikäisten ulkoilua ja liikunnallista elämäntapaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
* järjestää ulkoilu- ja liikuntatoimintaa ja tekee tunnetuksi ulkoilun eri muotoja
* tekee ulkoiluun ja liikuntaan liittyvää vaikuttamistyötä
* tekee aktiivista yhteistyötä ulkoilun ja liikunnan eri toimijoiden kanssa
* hankkii tietoa ulkoilusta ja tekee tunnetuksi ympärivuotisen ulkoilun harjoittamisen merkitystä   ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle
* harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
* järjestää ulkoiluun ja liikuntaan liittyviä koulutuksia
* kouluttaa vastuuhenkilöitä ulkoilu-, liikunta- ja yhdistystoiminnassa sekä tapahtumien järjestämisessä
* ylläpitää mahdollisuuksien mukaan liikuntapaikkoja


Yhdistyksen kokoukset ja jäsenmaksut

Hallitus kokoontuu vähintään viisi kertaa vuodessa.
Hyväksytään seuran säännöt Suomen Latu ry sääntömallin pohjalta.
Laaditaan seuran strategia vuosille 2019-2021.
Sääntömääräisen vuosikokous pidetään 21.3.2019.

 

Jäsenmaksut

Oulun Talviuimarit ry 2020

  • Henkilöjäsenmaksu 30,00 €
  • Rinnakkaisjäsenenä toisessa latuyhdistyksessä: 20,00 €
  • Perhejäsenmaksu 50,00 €
  • Nuorisojäsen <29 v 20,00 €
Nuoriso- ja opiskelijajäsenyys (alle 29 v.)
Nuoriso- ja opiskelijajäsenyys on tarkoitettu joko alle 29 v. opiskelijalle tai alle 20 v. nuorelle, joka ei opiskele.
Nuoriso- ja opiskelijajäsenyys muuttuu henkilöjäsenyydeksi opiskelijan tapauksessa joko silloin, kun opinnot päättyvät, tai kun jäsen täyttää 29 vuotta. Alle 20-vuotiaan jäsenen tapauksessa jäsenyys muuttuu henkilöjäsenyydeksi kun jäsen täyttää 20 vuotta, eikä ole ilmoittanut olevansa opiskelija. Opiskelijan tulee ilmoittaa jäsenpalveluun oppilaitos, opiskelijanumero ja arvioitu valmistumisvuosi.

 

Talous

Yhdistyksen talouden pääasiallinen tulonlähde on jäsenmaksut. Yhdistys anoo Oulun kaupungin liikuntapalveluiden toiminta-avustusta. Yhdistys voi harjoittaa omaa varainhankintaa tarpeen mukaan järjestämällä koulutuksia, arpajaisia ja muita oheistapahtumia. Hallitus huolehtii vastuullisesti seuran taloudesta.

 

Yhteistyötahot

Yhteistyötä jatketaan Oulun kaupungin kanssa uintiolosuhteiden ja – puitteiden kehittämisessä sekä eri tapahtumien järjestämisen merkeissä. Yhteistyö jatkuu Suomen Latu ry:n, Break Sokos Hotel Oulun Eden, Oulun Rantasaunaseura ry:n, Vesa Hovinen Saunamukaan ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa.


Toiminta

Oulun Talviuimarit ry kannustaa jäseniään käymään säännöllisesti uimassa, huolehtimaan omasta hyvinvoinnista ja osallistumaan erilaisiin talvi- ja kesäuintitapahtumiin.
Talviuinnin SM - kisat järjestetään Turussa 1.-3.2.2019.
Ystävänpäivä ja saunamukaan 14.2.2019 seura järjestää tutustumispäivän talviuintiin.
Oulun Talviuimarit ry vuosikokous 21.3.2019.
Vappuinen talviuinti ja saunamukaan 30.4.2019.
Unelmien liikuntapäivä 10.5.2019 pidetään Virpiniemessä.
Jaakonpäivä 25.7.2019 Jaakko perinteisesti heittää kylmän kiven.
Valtakunnalliset Talviuinnin avajaiset ja saunamukaan pidetään lokakuussa 2019.
Soihtu-uinnit seuran jäsenille pidetään joulukuussa 2019.

 

Koulutus

Uintitekniikkakoulutuksen lisäksi kannustetaan jäseniä osallistumaan Suomen Latu ry:n ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n järjestämiin koulutuksiin.
Tiedotetaan erilaisista koulutuksista, luennoista ja seminaareista seuran jäseniä.


Tiedotus- ja näkyvyys

Yhdistyksen omia www.ouluntalviuimarit.fi -sivuja kehitetään edelleen, jäsenten sähköpostiverkostoa päivitetään ja parannetaan. Sisäinen tiedottaminen tapahtuu sähköpostitse ja jäsenistölle tarkoitettujen www-sivujen kautta.
Viralliset kokousilmoitukset julkaistaan seuratoimintapalstalla, sähköpostitse jäsenistölle ja yhdistyksen www-sivuilla.
Viestinnässä tavoitteena on myös olla esillä paikallisissa tiedotusvälineissä sekä välittää juttuja ja kirjoituksia. Ulkoinen tiedottaminen tapahtuu erilaisten yhteistyötahojen kautta ja osallistumalla mahdollisuuksien mukaan erilaisiin tilaisuuksiin.


Oulu 21.3.2019
Oulun Talviuimarit ry


---